Artz of Dance

L.A Styles Dance Company

Een all-round dansproductie waar de dansers verschillende verhalen uit het dagelijkse straatleven laten zien.

Al lopend op straat denken ze na over het leven. Soms denken zij alleen en soms discussiëren zij met elkaar. Van het liefdesleven van een hiphop danser tot het vertrouwen tussen twee contemporary dansers en de band van een dans familie. Ze hebben allen verschillende achtergronden en gaan anders met situaties om. Maar het belangrijkste: Ze zijn hier om elkaar te steunen in de keuzes dat ieder individueel maakt.

De visie van het L.A. Styles Dance Company (Parijs, Frankrijk) is om de wereld een breed perspectief van de danscultuur laten zien. Om gelijkheid en respect te tonen vanuit de verschillende perspectieven van verschillende dansstijlen. L.A. Styles Dance Company laat zien dat het oké is om anders te zijn en dat het mogelijk is om twee of meer contrasterende stijlen te combineren en hier kunst van te maken!

***

‘’An all round dance production where we as Artists show our different stories in our daily street life! We all have different situations, but how does each one of another react to it?

Walking on the streets, we start to think about our lives. Sometimes we think alone, and sometimes we’d like to discuss it with others. From a hiphop dancer in his love life, to the trust between two contemporary dancers, to the bond of one dance family. We all come from different backgrounds, and we all deal our situations in different ways. But most and formly, we are here to support each other in each decision that we individually make. ’’

The vision of L.A Styles Dance Company is showing the world a bigger perspective in the culture of dance. To show the equality and respect in the perspective of different dance styles. We want to show that it is okay to be different and that it is possible to combine two or more opposites together and make art out of it!

BESTEL KAARTEN

Datum: 31 maart
Aanvang: 20:00
Duur: 45 min
Bijzonderheden: Language no problem

Online zijn kaarten €1,- goedkoper.