Amsterdam, 11 oktober 2017

Lieve mensen,

Vandaag kregen we het bericht dat onze tweekoppige directie, Marijke Schermer en Anne Houwing, per 1 januari 2018 met tegenzin ons theater verlaat. Een beslissing die is veroorzaakt door het beleid van het stadsdeel m.b.t. Oostblok. Het stadsdeel is de belangrijkste subsidient van het theater.

Marijke Schermer: De afgelopen jaren groeide het theaterprogramma van Oostblok en nam het publieksaantal sinds 2014 ieder jaar toe. We hebben Oostblok tot een plek gemaakt waar veel stedelijke en landelijke goedbekend staande gezelschappen graag komen spelen en waar u zich thuis voelt. Het budget was minimaal, maar de idealen waren groot. Om de groei van Oostblok door te kunnen zetten, was een verhuizing naar een grotere zaal een must.
Begin 2017 vatten we daarom het plan op om te verhuizen naar het CBK-gebouw in Oostpoort. Een plek waar theater, beeldende kunst en cultuureducatie samen zouden kunnen komen. Een plan waarin tal van kleinere organisaties in Oost betrokken waren en wat zou kunnen resulteren in een Cultuurhuis Oost, zoals de wethouder Kunst en Cultuur van Amsterdam dat voor ieder stadsdeel voor ogen staat. Een plek van alle bewoners van Oost en voor iedereen daarbuiten. In de zomer van 2017 werd het gesprek over deze plannen eenzijdig door het Stadsdeel opgezegd. In plaats daarvan kreeg het theater zonder duidelijke motivatie een bezuiniging opgelegd voor 2018. Stadsdeel Oost laat hiermee niet alleen een unieke kans lopen maar laat ons eigenlijk geen andere keus dan wat met zorg en geestdrift is opgebouwd, nu los te laten.

Het team en bestuur van Oostblok betreuren het vertrek van de directie ten zeerste. Marijke Schermer en Anne Houwing hebben de afgelopen jaren met de beperkingen van een smal budget een bescheiden maar bruisend theaterleven gerealiseerd in Oost en daarmee de kiem gelegd voor het cultuurhuis Oost.

Wij hebben er begrip voor dat zij niet meer de ruimte zien om de ingeslagen weg te blijven volgen, maar vinden hun vertrek eeuwig zonde. Het bestuur van Oostblok gaat op zoek naar opvolging. We gaan er vanuit dat het theater in 2018 met een verkleind programma en met de rest van het huidige team doorgaat. Wij hopen dat u ons blijft bezoeken en ons op die manier steunt met uw aandacht en enthousiasme.

Het team en bestuur van Oostblok

  • Instagram
  • Instagram